PAKIETY DLA PRZEDSIĘBIORCY

Pakiet karta podatkowa mini

Rozliczasz się na zasadach karty podatkowej

Zatrudniasz jednego pracownika

Nie jesteś podatnikiem VAT

CENA od 150 zł

pakiet obejmuje:

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli.
 • przygotowanie rocznej deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych [ PIT-16A ]
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • pakiet płace dla 1 pracownika

 

Pakiet karta podatkowa

Rozliczasz się na zasadach karty podatkowej

Nie zatrudniasz pracowników

Jesteś podatnikiem VAT

CENA od 300 zł

pakiet obejmuje:

 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli.
 • przygotowanie rocznej deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych [ PIT-16A ]
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie ewidencji VAT, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku od towarów i usług [ VAT-7 ], wysyłanie plików JPK

 

Pakiet ryczałt mini

Masz mniej niż 10 dokumentów

Nie zatrudniasz pracowników

Nie jesteś podatnikiem VAT

CENA od 200 zł

pakiet obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów  w ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz  wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli.
 • przygotowanie rocznej deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych [ PIT-28 ]
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej

 

Pakiet ryczałt

Masz mniej niż 30 dokumentów

Nie zatrudniasz pracowników

Jesteś podatnikiem VAT

CENA od 350 zł

pakiet obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów  w ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz  wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli.
 • przygotowanie rocznej deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych [ PIT-28 ]
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie ewidencji VAT, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku od towarów i usług [ VAT-7 ], wysyłanie plików JPK

 

Pakiet księga przychodów i rozchodów mini

Masz mniej niż 10 dokumentów

Nie jesteś podatnikiem VAT

Zatrudniasz 1 pracownika

CENA od 350 zł

pakiet obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli.
 • wyliczenie kwot miesięcznych zaliczek na podatek  dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzenie zeznania rocznego [PIT 36L ] lub [PIT 36 ]
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • gratis pakiet płace dla 1 pracownika

 

Pakiet księga przychodów i rozchodów

Masz mniej niż 50 dokumentów

Zatrudniasz nie więcej niż 3 pracowników

CENA od 500 zł

pakiet obejmuje

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli.
 • wyliczenie kwot miesięcznych zaliczek na podatek  dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzenie zeznania rocznego [PIT 36L ] lub [PIT 36 ]
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed  organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie ewidencji VAT, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku od towarów i usług [ VAT-7 ], wysyłanie plików JPK
 • gratis pakiet płace dla 3 pracowników

 

Pakiet pełna księgowość

Masz mniej niż 50 dokumentów

Zatrudniasz nie więcej niż 3 pracowników

CENA za miesiąc 1.200,00 zł

pakiet obejmuje

 • Utworzenie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom informacyjnym klienta,
 • wstępną analizę dostarczonych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zadekretowanie dokumentów i ujęcie ich na odpowiednich kontach księgowych.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz bieżące naliczanie amortyzacji
 • sporządzanie ewidencji VAT, przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatku i  podatku od towarów i usług [ VAT-7 ] oraz dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ]
 • reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, wystawianie potwierdzenia sald, not odsetkowych i wezwań do zapłaty
 • złożenie wniosku o niezaleganie w US lub ZUS
 • pomoc przy wypełnieniu wniosku kredytowego
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania bieżących operacji gospodarczych,
 • Określanie obowiązków podatkowych przedsiębiorców,
 • Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
 • gratis pakiet płace dla 3 pracowników

 UWAGA

 • Obowiązkowa opłata dodatkowa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego  rocznego dochodu [ CIT-8]
 • Każda pozycja w wyciągu bankowym liczona jest jako jedna sztuka, każdy dokument w raporcie kasowym liczony jest jako jedna sztuka, polecenie księgowania jest dokumentem księgowym)

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików 'cookies' w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij 'Akceptuję', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.