Prowadzenie ksiąg handlowych

W ramach pakietu księga handlowa oferujemy Państwu utworzenie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom informacyjnym Klienta. Wykonamy wstępną analizę dostarczonych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, zapewniamy też zadekretowanie dokumentów i ujęcie ich na odpowiednich kontach księgowych.

Oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • bieżące naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie ewidencji VAT, 
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku i podatku od towarów i usług [VAT-7] oraz wysyłkę plików JPK,
 • wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych [CIT-2],
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym,
 • uzgadnianie kont rachunkowych,
 • wystawianie potwierdzenia sald, not odsetkowych i wezwań do zapłaty, 
 • złożenie wniosku o niezaleganie w US lub ZUS,
 • sporządzenie bilansu rocznego,

Pomożemy w wypełnieniu wniosku kredytowego oraz określeniu obowiązków podatkowych przedsiębiorców. Zapewniamy konsultacje księgowe dotyczące prawidłowego dokumentowania bieżących operacji gospodarczych. Udzielimy podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. Poinformujemy Państwa o terminie i kwocie zobowiązania za pomocą SMS lub telefonicznie. 

 

Prowadzenie ksiąg przychodów

Oferujemy bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zapewniamy:

 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku i podatku od towarów i usług [VAT-7] oraz wysyłkę plików JPK,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli,
 • sporządzanie zeznania rocznego [PIT 36L].

Zajmiemy się też wyliczeniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Współuczestniczymy  i udzielamy wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej, informujemy  Klientów telefonicznie lub poprzez SMS o terminie i kwocie zobowiązania.

 

Ryczałt ewidencjonowany

Specjalizujemy się także w rozliczeniach ryczałtowych. Oferujemy bieżące ewidencjonowanie przychodów w ewidencji sprzedaży, prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • sporządzanie ewidencji VAT,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku i podatku od towarów i usług [VAT-7] oraz wysyłkę plików JPK,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych właścicieli,
 • przygotowywanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT-28].

Tak jak w przypadku ksiąg przychodów, współuczestniczymy  i udzielamy wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej, przypominamy Klientom telefonicznie lub poprzez SMS o terminie i kwocie zobowiązania.

 

Doradztwo

W ramach usług doradczych i rachunkowych oferujemy wyprowadzanie zaległości, w tym korygowanie zapisów i deklaracji podatkowych. Zajmujemy się sporządzaniem raportów według ustalonego wzoru dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli.

Zapewniamy doradztwo przy organizowaniu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w firmie, w tym:

 • pomoc w rekrutacji personelu,
 • opracowanie wymaganej dokumentacji,
 • opracowanie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów,
 • współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych.

Pomożemy w założeniu własnej firmy i wyborze optymalnej formy opodatkowania. Nauczymy Państwa jak prowadzić działalność, by nie narazić się na kłopoty. Przeanalizujemy opłacalność inwestycji pod kątek skutków podatkowych.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików 'cookies' w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij 'Akceptuję', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.